тел./ факс (044) 462-51-95
e-mail: jcc@ukma.edu.ua
Хорошим людям - хорошу роботу!
24.05.2018

 Секретар, Освітня агенція «Бізнес-лінк» https://goo.gl/q6f5sT
 Офіс-менеджер, неурядова організація «Конвіктус»https://bit.ly/2ryRf4G
 Junior Lawyer, AirAdvisor https://goo.gl/aT5HyC
 Науковий співробітник для проведення досліджень з математичного моделювання у галузі економіки енергетики та природокористування, Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”https://goo.gl/dHB1oQ
 Brand Executive, Danone https://goo.gl/aNZCoS
 Trainee to Marketing Department, Danone https://goo.gl/SgFJxY
 Провідний економіст відділу моделювання НБУ https://goo.gl/asgbqf
 Провідний економіст відділу макроекономічного прогнозування НБУhttps://goo.gl/Txp3TQ

Фото Центр кар’єри та працевлаштування студентів та випускників НаУКМА.
copyright©jcc.ukma 2008-2012